Outsider Noesh 2, Qube, Frogs

Grundik + Slava – Frogs זו היא הוצאה משותפת של תופת פרופט ושל אוריס מדיה, שהייתי צריך לחשוב טוב מאוד מה אני כותב עליה .בואו נתחיל בתופת פרופט (כי את אוריס מדיה אני לא כ”כ מכיר), תופת הוא מפעל של איש אחד שעושה רבות בשביל המוסיקה הניסיונית והאובר-אלטרנטיבית בישראל (והפצתה בחו”ל). אותו איש יקר (אורי.ש,…