Grundik + Slava - Frogsגם גרונדיק וסלאבה לא פראיירים. שיתוף הפעולה שלהם
עם ויקטוריה חנה, איגור קרוטוגולוב(Kruzenshtern & Parohod ) וואדים גוסיס
(Chaos as Shelter ) מנתח ומעמת תמימות אזוטרית חולמנית מול צלילים צורמים של
מציאות עכורה.הכי טוב שלהם, באחריות
Тэги записи: дневник музыканта